تورهای نمایشگاهی فرانسه

نمایشگاه هفته سبز برلین
تورهای نمایشگاهی تورهای نمایشگاهی اروپا تورهای نمایشگاهی فرانسه

  دانلود فایل موضوعات نمایشگاه : هوش مصنوعی ، مواد، مکاترونیک ، نانو فناوری و الکترونیک ، نرم افزار داده های قطعات بزرگ ، رباتیک ابر، رباتیک پزشکی ...
۰